Eiere

 

Eramet

Eramet
er et fransk industrikonsern med tre forretningsområder; mangan, nikkel og
spesiallegeringer (av stål og titanmetall). Konsernet har 15.000 ansatte i 20
land og omsetter for 29 Mrd kroner (2010). Eramet’ norske aktiviteter tilhører
manganvirksomhet. Eramet er verdens tredje største aktør innen dette området og
samtidig verdensledende på raffinerte manganlegeringer. Manganlegeringer fra
Eramet’ anlegg i Sauda, Kvinesdal og Porsgrunn benyttes som
tilsetningsmateriale i stål og har et bredt bruksområde – fra verktøy,
proteser, sykler og bilder – til supertankere, skyskrapere og fly. Anlegget i
Tyssedal fremstiller råjern og titanslagg. Titanslagget går til produksjon av
pigment (titandioksyd-TiO2) som benyttes i alt fra maling og lakk, til medisin
og kosmetikk. Det svært rene råjernet benyttes av støperiindustrien til
produksjon av avanserte deler, til bl.a. bildeler og vindmøller. Eramet er
legger vekt på å en effektiv ressursutnyttelse og en høy miljøstandard ved alle
sine anlegg, i tillegg til å bidra aktivt til utviklingen av de lokalsamfunn
hvor konsernet er lokalisert.

www.eramet.no

 

Hustadmarmor

Hustadmarmor AS er den største produksjonsenheten innen Omya-konsernet.
Bedriften er lokalisert i Elnesvågen i Fræna kommune. Hustadmarmor produserer
flytende marmor som råstoff til papirindustrien. Flytende marmor brukes som
fyllstoff og bestrykningsmiddel og bidrar til store miljøgevinster og
forbedring av papirets kvalitet. Hustadmarmor er verdens største leverandør av
pigmenter til internasjonal papirindustri og har et nært og langsiktig partnerskap
med europeiske papirprodusenter.

www.hustadmarmor.no

 

Heidelberg Cement

HeidelbergCement er en global markedsleder innen tilslag, og en fremtredende
aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter, noe som
gjør selskapet til en av verdens største produsenter av byggematerialer.
Selskapet har over 65.000 ansatte i 2.700 avdelinger i mer enn 50 land. I Norge
drives den operative virksomheten gjennom Norcem (sement), NorBetong
(ferdigbetong), NorStone (tilslag), og Renor (alternativt brensel).
Administrasjon og stabsfunksjoner er felles for alle selskapene.
Sementproduksjonen er lokalisert i Brevik og Kjøpsvik.

www.heidelbergcement.com

 

Inovyn

Inovyn er et ledende petrokjemiselskap med fabrikksteder i 13 land og 15 500
ansatte. Inovyns virksomhet i Norge er samlet i Grenland og omfatter tre
petrokjemiselskaper.Bedriftene er lokalisert på Rafnes og Rønningen i Bamble
og Herøya i Porsgrunn. Olefins & Polymers Europe er det største forretningsområdet
i konsernet med 4 000 ansatte hvorav 300 i Norge. Forretningsområdet ChlorVinyls
har 2 400 ansatte hvorav 310 i Norge.

www.Inovyn.no

 

Yara

Yara ble etablert som Norsk Hydro i 1905, utskilt som Yara International i
2004. Yara er verdens største leverandør av mineralgjødsel, og den eneste med
virksomhet i alle større regioner. I tillegg produseres industrielle produkter
til miljøforbedringer og til en rekke bransjer og prosesser. Selskapet har over
7 300 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land. I Norge er produksjonen
lokalisert i Grenland ved Porsgrunn Fabrikker og ved Glomfjord Fabrikker.

www.yara.no

 

Wacker

www.wacker.com

 

Celsa

www.celsanordic.co

 

Glencore Manganese

www.glencore.com